Osmanlı Devleti 1. Dünya savaşına girerken halifelik nüfuzundan yararlanmak istemiş ve bütün dünya Müslümanlarına Cihad-ı Ekber çağrısı yapılmıştı. Bu cihad çağrısına olumlu cevap verip bizzat savaşa girerek destek verenlerden biriside Sudan’daki İslam devletlerinden Darfur Sultanlığının hükümdarı Sultan Ali Dinar idi. Bu Sultan cihad çağrısına sözde destekle kalmamış bizzat mücadelenin içinde yer alarak bu uğurda şehit düşmüştür.
Osmanlı Devleti Başkomutan vekili Enver Paşa’nın kaleme aldığı cihat çağrısı Nuri Bey eliyle Şubat 1915 tarihinde Ali Dinar’ın eline ulaştığında çok sevinmiş ve cevaben mektubunda şunları söylemişti:
-‘’ Halife Hazretlerine bunu bildirmek istedim ki, İslâm Sultanı Hazretleri ile kafir ve zındık olan İngilizler ve Fransızlar ve onların müttefikleri arasında bu savaş başlar başlamaz Allah ve İslâm için kâfirle ilişkileri kestim ve onları düşman kabul ederek savaş açtım’’