Esmaül Hüsna ve Anlamları

Allah’ın 99 ismi: Esmaül hüsna anlamı

1. ALLAH c.c: Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan.

2.Er-Rahmân: Rahmetiyle muamele eden, esirgeyen.

3. Er-Rahim: Merhamet eden, bağışlayan.

4. El-Melik: Mülkün gerçek sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.

5. El-Kuddûs: Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.

6. Es-Selâm: Kullarını selâmete çıkaran.

7. El-Mü’min: Gönüllerde iman ışığı uyandıran.

8. El-Müheymin: Gözeten ve koruyan.

9. El-Aziz: Mağlup edilmesi asla mümkün olmayan.

10. El-Cebbâr: İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.

11. El-Mütekebbir: Her şeyde büyüklüğünü gösteren.

12.El-Hâlık: Her şeyi yoktan var eden.

13.El-Bârî: Her şeyi uygun bir tarzda ve birbirine uygun yaratan.

14. El-Musavvir: Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden.

15. El-Gaffâr: Kullarının günahlarını örten, günahlarını bağışlayan.

16. El-Kahhâr: Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan.

17. El-Vehhâb: Çok fazla ihsan eden.

18. Er-Rezzâk: Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.

19. El-Fettâh: Her türlü zorlukları kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.

20. El-Alîm: Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.

21. El-Kâbıd: Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.

22. El-Bâsıt: Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.

23. El-Hâfıd: Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan.

24. Er-Râfî: Yukarı kaldıran, yükselten.

25. El-Muiz: İzzet verip ağırlayan.

26. El-Muzil: Zillete düşüren, hor ve hakir eden.

27. Es-Semî: Her şeyi işiten.

28. El-Basîr: Her şeyi gören.

29. El-Hakem: Her işte hikmet ve adaletle hükmeden.

30. El-Adl: Son derece adaletli olan.

31. El-Latîf: İşlerin bütün inceliklerini bilen.

32. El-Habîr: Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.

33. El-Halîm: Yumuşak davranan, hilmi çok olan.

34. El-Azîm: Pek azametli ve büyük olan.

35. El-Gafûr: Çok bağışlayan, magfireti çok olan.

36. Eş-Şekûr: Kendi rızası için yapılan iyi işleri, ziyadesiyle mükafatlandıran.

37. El-Aliyy: Çok yüce. Pek yüksek olan.

38. El-Kebîr: Büyüklüğünde hudut olmayan.

39. El-Hafîz: Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla tutan.

40. El-Mukît: Yaratılmış her şeyin azığını veren.

41. El-Hasîb: Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının hesabını soran.

42. El-Celîl: Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.

43. El-Kerîm: Çok ikram edici. Keremi ve mağfireti bol olan.

44. Er-Rakîb: Bütün varlıklar üzerine gözcü olan.

45. El-Mücîb: Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren.

46. El-Vâsî: Lütfu bol olan.

47. El-Hakîm: Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan.

48. El-Vedûd: İyi kullarını seven, sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olan.

49. El-Mecîd: Şanı çok büyük ve çok yüksek olan.

50. El-Bâis: Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran.

51. Eş-Şehîd: Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.

52. El-Hakk: Vacib’ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.

53. El-Vekîl: İşlerini kendisine bırakanların işini düzelten ve her şeyin iyisini temin eden.

54. El-Kaviyy: Pek kuvvetli. Pek güçlü olan.

55. El-Metîn: Çok sağlam olan.

56. El-Veliyy: İyi kullarına, gerçek mü’minlere dost olan.

57. El-Hamîd: Her türlü hamd ve övgüye layık olan.

58. El-Muhsî: İstisnasız her şeyin tek tek sayısını bilen.

59. El-Mübdi: Bütün mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan.

60. El-Muid: Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.

61. El-Muhyî: İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.

62. El-Mümît: Ölümü yaratan, öldüren.

63. El-Hayy: Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.

64. El-Kayyûm: Gökleri, yeri ve her şeyi tutan.

65. El-Vâcid: İstediğini, istediği vakit bulan.

66. El-Mâcid: Kadri büyük, keremi bol olan.

67. El-Vâhid: Tek olan. Es-Samed: Sığınacak tek dayanak olan.

69. El-Kâdir: Her şeye gücü yeten, her istediğini yapmaya kâdir olan.

70. El-Muktedir: Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.

71. El-Mukaddim: İstediğini ileri geçirip, öne alan.

72. El-Muahhir: İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.

73. El-Evvel: Başlangıcı olmayan, ilk olan.

74. El-Âhir: Bitişi olmayan, son olan.

75. Ez-Zâhir: Açıkca bilinen, âşikâr olan.

76. El-Bâtın: Gizli olan.

77. El-Vâlî: Her şeyi tek başına idare eden.

78. El-Müteâlî: Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hâl ve tavırdan münezzeh olan.

79. El-Berr: Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.

80. Et-Tevvâb: Tövbeleri kabul eden.

81. El-Müntakim: Suçluları adaletiyle cezalandırıp intikam alan.

82. El-Afüvv: Affı ve rahmeti çok olan, bağışlayan.

83. Er-Raûf: Pek acıyan, lütuf ve merhametle pek esirgeyen.

84. Mâlikü’l-Mülk: Mülkün ebedi sahibi olan.

85. Zü’l- Celal-i ve’l-İkram: Her türlü büyüklüğün, her türlü keremin sahibi olan.

86. El-Muksıt: Bütün işleri birbirine uygun ve denk yapan.

87. El-Câmî: İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.

88. El-Ganîyy: Çok zengin olan.

89. El-Muğnî: İstediğini zengin eden.

90. El-Mânî: Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.

91. Ed-Dâr: Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan.

92. En-Nâfi: Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan.

93. En-Nûr: Alemleri nurlandıran.

94. El-Hâdî: Hidayete ve doğru yola erdiren.

95. El-Bedî: Örneksiz, misilsiz, hayret verici nice âlemler icad eden.

96. El-Bâki: Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.

97. El-Vâris: Servetlerin gerçek sahibi olan.

98. Er-Reşid: Bütün işleri ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran.

99. Es-Sabûr: Çok sabırlı olan.

Yorum ekle

Abone olmak için kaydolun

Marmaraereğlisi TEKİRDAĞ
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
Bu site "reCAPTCHA" ve "Google" tarafından korunmaktadır. | Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları
© 2024 | Tüm hakları bunubiliyormuydunuz.com' a aittir.