Nostradamus ve Kehanetleri

Nostradamus ya da gerçek ismiyle Michel de Nostre Dame 14 Aralık 1503 tarihinde Avignon ile Arles arasında yer alan Saint – Remy de Provence’de dünyaya geldi. Doğduğu ev halen görülebilir durumdadır. Babası Jaume de Nostre Dame bir noterdi ve çocukluk arkadaşı olan Reyniére de Saint-Remy ile evlenmişti. Nostradamus’un dedesi olan Jehan de Saint-Remy Anjou kralı René’nin doktoruydu.

Nostredame soyadının Yahudi olan dedesinden geldiği ileri sürülür. Nostradamus’un babasının ataları İsaşar adlı Yahudi kabilesinden gelmişlerdir. Söz konusu kabilenin eski Ahit’te adı geçen birçok peygamberin bağrından çıktığı bir kabile olduğu ve İşaya Yeremya ve Malaki ile Nostradamus arasında doğrudan bir kan bağı olduğu ifade edilir. Nostradamus’un dedesi Jehan Yahudi mistizmi Kabala ve astroloji ile yakından ilgiliydi. Bu yüzden küçük Michel henüz altı yaşından itibaren bu ilimlerle ve o devirde çok önemli olan çeşitli otlar ve bitkilerle ilgili bilgilerle yetiştirildi.

Genç yaşta Yunanca Latince ve İbranice öğrenen Michel dedesi öldükten sonra ailesi tarafından eğitimini tamamlaması için Avignon’a gönderildi. Okulda tabiat ilgili derin bilgileri ve olağanüstü hafızasıyla herkesi şaşırtıyordu. Bir metni bir kez okuması yeterliydi; tek kelimeyi bile şaşırmadan baştan aşağı tümünü ezbere tekrarlıyordu.

Avignon’daki okulda Latince’sini hayli ilerletti ve 1521’de Montpellier Tıp Okuluna girdi. O zamanlar astroloji tıp öğrencilerine ek ders olarak okutuluyordu.

İlaç ve Tıp konusundaki ilk eğitimini Montpellier Fakültesi’nde aldı. 1531’de soylu bir ailenin kızıyla evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu olmuşsa da, eşi ve çocukları 1534’teki salgın sırasında öldüler. Agen’de tanıdığı Rönesans aydını denilebilecek Julius Sezar Skaliger adlı İtalyan’dan Okültizm hakkında bir hayli bilgi aldı.

Öğrenimine devam ettiği bu dönemde ortaya çıkan veba salgını her yeri kasıp kavuruyordu. Michel De Nostre Dame üniversiteyi terk etti ve dört yıl boyunca Narbonne Taulouse ve Bordeaux kentlerinde yaşayan insanları tedavi etmek için uğraştı. Ardından Montpellier’e geri dönerek doktorasını aldı. Hocaları onun bu salgın bölgelerinden nasıl olup da sağ çıkabildiğine şaşırıyorlardı.

Diplomasını eline aldıktan sonra Languedoc ve Provence’de epeyce gezip durdu. Hayatını doktorluk yaparak ve bir yandan da çeşitli makyaj boyaları parfümler imal edip satarak kazanıyordu.

Daha sonra Agen’e geldi. Orada evlendi ve iki çocuğu oldu. Ancak her ikisi de çok küçük yaşta öldüler. Ardından 1539’da karısını da ani bir ölümle yitirdi. Bunun üzerine orayı terk ederek sekiz yıl boyunca Fransa ve İtalya’nın bazı yörelerini dolaşıp durdu.

Durugörü yeteneği bu seyahatleri sırasında ortaya çıktı. Anlatılanlara göre günün birinde yolda rastladıkları genç bir keşişin yanına giderek önünde diz çöktü. Yanındakiler hayretlerini gizleyemeyerek neden böyle garip bir davranışta bulunduğunu sormaları üzerine ise; “Papa’nın önünde diz çökülür.” yanıtını verdi. O genç keşiş yirmi yıl sonra Papa IV. Sixte diye tanınacak olan kişiydi. Bu yıllarda Babil Mısır ve Kalde’de majik çalışmaları da inceleme fırsatı buldu.

1544’de Marsilya’ya gitti; çünkü orada veba salgını başlamıştı. Ardından 1546’da salgının korkunç boyutlara ulaştığı Aix-en-Provence’a ve bunu takiben de Lyon’a gitti ve hastalıkla savaştı.

1547 yılında kardeşi Berthard de Nostre-Dame kendisini Salon kentine davet etti ve onu genç bir dul ile tanıştırdı. Hemen evlendiler ve Michel de Nostre-Dame bu küçük kente yerleşti. Bu evlilikten altı çocuğu oldu. Anne Ponsard adlı ikinci eşiyle oturduğu ev günümüzde Nostradamus Müzesi olarak bilinir. 1546-47 yıllarında baş gösteren veba salgınları sırasında hazırladığı özel tedavi yöntemleri ve ilaçlarla ün yaptı. 1547 ile 1549 arasında yaptığı İtalya yolculuklarında, Milano’da bir simyacı ile tanıştı. Bu simyacıdan öğrendikleriyle 1552’de ilk kitabını ilaçlar üzerine yayımladı.

Kırk dört yaşındaydı ve çok şeyler görmüş, çok ıstıraplar, çekmiş hayatını insanlara adamıştı. Salon’da doktorluk yapmaya devam etti; bir yandan da kadınlar için makyaj malzemeleri (boyalar kokular) üretiyor hastalar için yazdığı ilaçları da bizzat kendisi yapıyordu. Boş zaman buldukça da durmadan yazıyordu. Gezginci yaşamı sırasında buna pek zaman bulamamıştı.


Kehanetleri

Tüm çağdaşları gibi, astrolojiyle de ilgilenen Nostradamus 1550’den itibaren gök cisimleri esas alınarak yapılmış kehanetler içeren bir almanak yayımlamaya başladı.

1555 yılının Mayıs ayında kehanetlerinin ilk üç bölümü yayınlandı. Bunlara Yüzlükler (Centuries) adı veriliyordu. Nostradamus kehanetlerini dörtlü mısralar halinde yazmıştı. Bu dörtlüklerin yüz tanesi bir araya gelerek bir “Yüzlük” oluşturuyordu. İlk üç yüzlükle birlikte oğlu Sezar’a yazdığı önsöz ve dördüncü yüzlüğe ait elli altı dörtlükte yayınlandı.

Bunların büyük yankılar uyandırmasının ardından 1557 yılında yayınlanan yüzlüklerin sayısı yediyi buldu. Kehanetleri Michel de Nostradamus’un kehanetleri adıyla yayınlanıyordu. Yani Nostre-Dame adı Nostradamus olarak değişmişti. Birçoklarının bunun asıl isminin Latince’si olduğunu düşünmelerine rağmen Nostradamus Latince’de bizde olanı veriyoruz anlamına gelmektedir yani bunun bir tebligat bir ifşaat olduğu kastedilmektedir.

Kehanetlerinin ilgi görmeye başladığı o yıllardan itibaren yazdığı dörtlüklere “Nostradamus” imzasını atmaya başladı. “Nostradamus” terimi, Latince’de “bizim hanımımız” anlamına gelmekten ziyâde; “biz, bizim olan şeyleri veriyoruz (damus)” ya da “biz, derde deva olan şifa ilacını (pancea, panase) veriyoruz” anlamına gelir.

Ününün iyice yayılması üzerine Fransa Kralı’nın daveti ile Paris’e gitti. Kraliçe’ye çocukları ile ilgili kehanetlerde bulundu. Saray ve çevresine mensup kişilere horoskoplar çizdi kehanetlerde bulundu. Kraliçe o kadar etkilenmişti ki bir gün kahini Salon’daki evinde bile ziyaret etmişti.

Haziran 1566’da, ilk kez saraya davet edildiğinde yaptığı yorucu yolculuk sonrası yakalandığı Gut hastalığı, bir kez daha ve daha ciddi olarak yakasına yapışıyordu. Yaklaşan ölümünü hisseden Nostradamus, 17 Haziran’da vasiyetini yazdırdı. Serveti üç bin dört yüz kırk dört altın olarak kayıtlara geçti (o zaman için bu oldukça büyük bir servetti). Mirasını; eşi, üç erkek ve üç kız çocuğu arasında eşit olarak paylaştırdı. Bu arada her ihtimal, vasiyette göz önüne alınmıştı. Kızlardan birisinin evlenmeden önce beklenmedik ölümü halinde ne yapılacağı bile ayarlanmıştı. Yatağını üst kata, çok sevdiği çalışma odasına taşımıştı. Hasta ve yorgun vücudunu rahatça hareket ettirebilmesi için özel bir sıra bile yaptırılmıştı. Ayın yirmi besinde artık doktor Nostradamus, hastalığının su toplama safhasına geçtiğinin farkına vardı. Son duasını yapmak üzere Franciscan Manastırı’ndan çağırılan Rahip Vidal, Nostradamus’un günah çıkartmasını tek duyan insan oldu. Tanıkların anlattıklarından öğrenilene göre, büyük bir ıstırap çekmesine rağmen sakin ve sessizdi. Geceyi yalnız geçirmek istediğini söyleyip ertesi sabaha kadar kimsenin odaya gelmemesini istedi. Yardımcısı Chavigny’in; “Niye yarın sabaha kadar?” sorusunu ise; “Beni gün doğusunda canlı bulamayacaksınız.” diye cevaplandırmıştı.

Ve Nostradamus, 1 / 2 Temmuz 1566 gecesi 62 yaşındayken yerel papaza bir akşam önce söylediği ve 141. kehanette belirttiği gibi öldü:

“Kralın armağanını aldıktan sonra
Bir saray dönüşü verecek son soluğunu
En sevgili dostları yakınları yatağının
Ve sedirin başında; ölmüş bulacaklar onu”

Ertesi gün güneş doğarken, Chavigny Nostradamus’un ailesi ve dostları ile beraber üst kata çıktı. Gelmiş geçmiş en büyük kahini yatağı ve yaptırdığı sırası arasında cansız yatarken buldular.

Dul eşi Anne, eşinin son isteğini yerine getirtti ve tabutunu dik biçimde Cordeliers de Salon kilisesinin duvarına gömdürttü. Böylece hiçbir şaşkın, mezarının üzerine basmayacaktı. Ayrıca şu sözleri de Latince olarak, tabutunu örten 2.5 metre boyundaki mermer duvara yazdırttı:

“Burada bütün ölümlülerden farklı olarak, yıldızların etkisiyle geleceği gören kalemiyle olayları kaydetmeye lâyık bulunmuş meşhur Michel Nostradamus yatıyor. Altmış iki yıl, altı ay ve yedi gün yaşadı. 1566’da Salon’da öldü. Gelecek nesiller, onun istirahatını bozmasınlar. Anne Posart Gemelle, eşine gerçek mutluluk diler.”

Seyyar satıcıların köylerde sattıkları yıllık almanaklar ve ardından da Yüzü Güzelleştirmek ve Renklendirmek İçin Boyalar ve Kokular isimli bir kitap yayınlandı. Geçmişte bu beceriyi bir sanat haline getirebilen bir avuç büyük yetenekli insanin arasında bir tanesinin özel yeri vardır. Bundan dört yüzyıl önce Güney Fransa’da yaşamış, daha çok isminin Latince’ye çevrilmiş hali olan Nostradamus adıyla tanınan Michel de Nostredame özellikle içinde bulunduğumuz yüzyılda büyük bir ün kazanmıştır.

Simya bilgini, kahin, tip doktoru, şifalı bitkiler uzmanı, kozmetiklerin ve meyveleri korumakta kullanılan maddelerin mucidi, bu 16. yüzyıl Rönesans adamı yüzyılımıza kadar olağandışı ve esrarengiz bir kişi olarak kalmıştır. Bin kehaneti içeren on ciltlik “yüzyıllar” adlı eseri günümüze dek defalarca basılmış ve sakladığı sırların açıklanacağı günü beklemiştir. Bir insanın geleceği nasıl bu kadar kesin bir şekilde görebildiği bilinmiyor.

Kaynaklar

www.1forum.net/biyografiler/nostradamus-kimdir-nostradamus-kehanetleri-169145.html
tr.wikipedia.org/wiki/Nostradamus
www.flzteam.com/forum/tarih/55549-nostradamusun-hayati.html
www.crystalinks.com/nostradamusbio.html

Yorum ekle

Abone olmak için kaydolun

Marmaraereğlisi TEKİRDAĞ
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
Bu site "reCAPTCHA" ve "Google" tarafından korunmaktadır. | Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları
© 2024 | Tüm hakları bunubiliyormuydunuz.com' a aittir.