Sanitasyon Nedir?

Bu kavram çoğu zaman hijyen ile karıştırılmaktadır. Oysa hijyenden farklı bir kavramdır. Hijyen gıdanın türüne bağlı olarak insanların tüketebilmesi amacıyla alınan tedbirler olarak belirtilebilmektedir. Aynı zamanda gıda üretimi yapılan tesislerde bulunan malzemeler, makineleri aletlerin hijyeni için temizlik malzemeleri ile temizlenmeleri gerekir. Sanitasyon ise hijyen için yapılan temizliğin ardından kalan mikroorganizmaların yok edilmesi için yapılan işlemdir.

Sanitasyon kelimesinin kökeni Yunancada bulunan “sanitas” kelimesidir. Hijyenin oluşması ve korunması için ideal koşulların oluşturulmasıdır. Bu işlemler yapılarak insan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kelimeye ve işlemlerine daha çok gıda sektöründe rastlanmaktadır. Bunun yanında temiz su kaynaklarına tüm dünya insanlarının eşit olarak erişim sağlayabilmesi açısından da önemlidir. Evlerden ve endüstriden ortaya çıkan atık suların sanitasyonu ile temiz su kaynaklarını tükenmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan çarpıcı gerçekler bulunmaktadır. Bu araştırmalar dünyada temiz suya erişemeyen milyonlarca insanın bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanında büyük şehirlerde ise kullanılan su miktarının artmakta olduğu görülmektedir. Dünyanın pek çok bölgesinde temiz suya erişim olmadığından insanlar bulaşıcı hastalıklardan dolayı hayatını kaybetmektedir. Suyun sanitasyonu yapılamadığından kaynaklı bundan dolayı çok sayıda insanın ölümü ile karşılaşılmaktadır. Bu işlem güvenli, temiz gıda tüketimi içinde çok önemlidir. Gıda üreten firmalarda, evlerde, lokanta ve restoran gibi işletmelerde de bu işleme önem verilmesi gerekiyor. Gıda güvenliği ve temiz su kaynaklarının korunması için bireylerin bu konuda bilinçlendirilmeleri için eğitimler verilmesi gerekmektedir.

Dünyada her insanın temiz suya erişim hakkı bulunmaktadır. Bu işlem bir hak olarak kabul edilmelidir. Emniyetli içme suyu sanitasyonun bir hak olduğu Birleşmiş Milletler kararları ile de kabul edilmektedir. Artan su tüketimi nedeniyle temiz su kaynakları azalmaktadır. Değişen iklimler ve küresel ısınma sonucunda dünyadaki ilerleyen yıllarda temiz su kaynaklarının tükeneceği tahmin edilmektedir. Bunun önlenmesi için hijyene dikkat edilmesi gerekmektedir. Sanitasyonun hijyenin bir adım ötesi olarak kabul edildiği göz önüne alındığında temiz su kaynaklarının korunması kadar gıda üretiminde de bu işleme dikkat edilmesi insan sağlığının korunması için çok önemlidir.

Sanitasyon Nasıl Yapılır?

Bu soruya insanların temiz suya erişiminin sağlanmasının yanında hijyenin de korunabilmesi şeklinde cevap verilebilmektedir. İnsanların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakları evrensel insan hakları arasında yer almaktadır. Bunun içinde insan dışkısının, çöplerin uzaklaştırılması, güvenli ve temiz gıdaya erişim, böcek ve kemirgenlerden kor unma da yer almaktadır. Bu kavram, kelime anlamı olarak hijyenin sağlanması ve ortamdaki mikroorganizmaların uzaklaştırılması işlemidir. Gıda üretiminde farklı olan yöntemler kullanılmaktayken suyun arıtılmasında da farklı yöntemler kullanılmaktadır.

Bu işlem, gıda sektöründe üretim sırasında kullanılacak malzemelerin mikroorganizmalardan arındırılması olarak kabul edilmektedir. Isı ile ya da sanitasyon sıvısı hazırlanarak yapılmaktadır. Suyun arıtması da aynı amaçla yani içinde bulunan mikroorganizmaların uzaklaştırılması amacıyla yapılmaktadır. Biyolojik arıtma tesislerinde atık sular arıtılarak içinde bulunan kirlilik oluşturan maddelerden ayrıştırılmaktadır. Bu şekilde biyolojik atık su arıtma tesislerinde suyun sanitasyonu da yapılmaktadır. Suyun verimli kullanılması, atık suların geri dönüşümünün sağlanarak dünya su kaynaklarının korunması adına çeşitli projeler geliştirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler geliştirilen projeleri desteklemektedirler.

Suyun Sanitasyonu Hangi Alanları Kapsar?

Bu araştırmada bir hak olarak ele alınan bu işlem temiz suya erişimi kapsaması ilk sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Tüm insanlar için suyun arıtma işlemi dünyanın geleceği açısından çok önemlidir. Bu işlem sağlanmadığı takdirde bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi mümkün olmamaktadır. Bu kavramın bilinmesinin yanında suyun arıtma işlemi de tüm dünya için çok önemli olduğu görülmektedir. Suyun arıtma işlemi kapsadığı alanlar arasında şunlar yer almaktadır.Temiz su kaynaklarına tüm insanların eşit olarak erişim sağlayabilmesi bulunmaktadır.
Suyun arıtma işlemi için atık sular ile temiz suyun ayrı alanlarda olması ve birbirine karışmaması önemlidir.
Suyun arıtma işleminin yapılması ile dünyadaki ormanlar, dağlar, sulak alanların destinasyonu da devam ettirilebilmektedir.
Atık suyun arıtılması ile temiz suya dönüşümü ve dünyadaki su kaynaklarını verimli kullanımı da su sanitasyonu içinde yer almaktadır
El yıkama ve insanların dışkı ile temasının önlenmesini kapsar
Su sanitasyonu atık su arıtma tesislerini de kapsar. Bu tesislerde suyun temizlenmesi ve arıtma işlemi yapılmaktadır.

Hijyen ve sanitasyon arasındaki fark nedir?

Hijyen, insan sağlığını koruma amacını taşıyan, kişinin düzenli olarak temizliğini ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemesi olarak tanımlanır. Hijyen kişisel davranışların önemini vurgular ve kişinin temizliği, sağlıklı beslenmesi, sağlıklı uyku düzeni gibi konulara odaklanır. Sanitasyon, insan sağlığını koruma amacını taşıyan, bir toplumda yaşayan insanların sağlıklı ortamlarının sağlanması olarak tanımlanır. Sanitasyon, çevresel faktörlerin, özellikle su, gıda, atık ve atık su gibi unsurların kontrolünü ve yönetimini kapsar. Bu nedenle, sanitasyon çok daha geniş bir alana odaklanır ve insanların yaşadıkları ortamın sağlıklı olmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

Sanitasyon ürünleri nelerdir?
Sanitasyon ürünleri, insan sağlığını koruma amacına yönelik olarak tasarlanmış ürünlerdir. Su filtreleri, klordioksit gibi dezenfektanlar, su şartlandırma cihazları ve malzemeler, atık su arıtma cihazları, ultraviolet ve ozon sterilizasyon cihazları gibi su arıtma teknolojileri sanitasyon ürünleri arasında sayılabilir.

Sanitasyon önlemleri nelerdir?
Sanitasyon önlemleri, insan sağlığını koruma amacına yönelik olarak alınan tedbirlerdir. Su arıtma, atık yönetimi, temizlik, dezenfeksiyon, kişisel hijyen, gıda, hava ve çevre hijyeni ve sağlık eğitimi sanitasyon amaçlı alınabilecek önlemlerden bazılarıdır.

Sanitasyon sıvısı ne işe yarar?
Sanitasyon sıvısı, su arıtma ve dezenfeksiyon amaçlı kullanılan bir kimyasal maddedir. Bu sıvı, sudaki bakteri, virüs, alg ve diğer mikroorganizmaları öldürmek veya etkisiz hale getirmek için kullanılır. Sanitasyon sıvıları, su arıtma tesislerinde, endüstriyel uygulamalarda, büyük ölçekli soğutma sistemlerinde, havuzlarda ve diğer su kaynaklarında kullanılabilir. Sanitasyon sıvıları genellikle klor, brom, ozon, hipoklorit gibi kimyasallar içerebilir. Bu sıvıların kullanımı, su arıtma işlemlerinin daha etkili ve verimli hale getirilmesini sağlar.

Sanitasyon belgesi nedir?
Sanitasyon belgesi, bir yerin veya işletmenin sağlık ve hijyen kriterlerine uygunluğunu belgeleyen bir belgedir. Bu belge, bir yerin veya işletmenin su arıtma, atık yönetimi, temizlik, dezenfeksiyon, el hijyeni, gıda hijyeni, hava hijyeni, çevre hijyeni, kişisel hijyen ve sağlık eğitimi gibi konularda uygun olduğunu belgelemektedir. Sanitasyon belgesi, özellikle yiyecek ve içecek işletmelerinde, sağlık ve hijyen kriterlerine uygunluk için zorunludur. Bu belge, belirli bir süre boyunca geçerlidir ve düzenli olarak yenilenmesi gerekir. Sanitasyon belgesi, sağlıklı bir ortamda üretim yapılmasını ve hizmet sunulmasını sağlamak için önemlidir.

Yorum ekle

Abone olmak için kaydolun

Marmaraereğlisi TEKİRDAĞ
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
Bu site "reCAPTCHA" ve "Google" tarafından korunmaktadır. | Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları
© 2024 | Tüm hakları bunubiliyormuydunuz.com' a aittir.