Z Harfi İle Başlayan Tabirler

ZABITA MEMURU
Rüyada zabıta memuru görmek, bir yakınınızla aranızın açılmasına veya büyük bir kavgaya tutuşmaya işaret eder.

ZAFER
Rüyada zafer elde ettiğini görmek başarıya işarettir. Zafer kazanmayı sıkıntıya yoranlar da vardır.

A   

B  

C   

Ç  

D  

E  

F  

G   

H   

I   

İ   

J   

K  

L   

M  

N  

O  

Ö  

P  

R  

S  

Ş   

T   

U   

Ü  

V   

Y   

Z  

ZAFERAN
Rüyada görülen zaferan, zaferanın rengi vücut veya elbisede etkisini göstermemişse, iyi şekilde methedilmeye ve güzel isme yorumlanır.Rengi vücut veya elbisede etki etmişse bu halde zaferan onu rüyada gören kimse için hastalığa yorumlanır.

ZAHMET
Rüyada zahmet çekmek, rahatlığa yorumlanır. Bundan dolayı rüyada zahmet ve meşakkat çektiğini gören kimse, rahata kavuşur.

ZAKKUM
Zakkum çiçeği görmek, acı ve üzüntü verecek bir haber alacağınıza veya bir rakibinizle ağız kavgası yapacağınıza işaret eder.

ZAM
Rüyada herhangi bir maddeye zam yapıldığını görmek, ücretinize veya maaşınıza zam istediğinize ve bunun reddedildiğine işarettir.

ZAMBAK
Rüyada zambak çiçeği görüp koklamak, yaptırdığınız veya yaptıracağınız sigorta dolayısı ile hayatınızın garanti altına gireceğine, işlerinizdeki durgunluğun kalkacağına ve karınızın artacağına, mutlu ve rahat bir mevsim geçireceğinize işaret eder.

ZAMK
Rüyasında bazı ağaçlarda bulunan zamktan yediğini görmek, bir kimsenin fazla malından yediğine ve ondan faydalandığına işaret eder. Ağaç zamkı, bulunduğu ağacın anlamına göre yorumlanır. Arap zamkı denilen ve sanayide kullanılan zamkı görmek, hayır ve menfaat ile yorumlanır.

ZAN
Rüyada herhangi bir zanda bulunmak, suç ve haram işlediğinize yorumlanır. Birisi için “Ben böyle zannediyorum” diye suçlamada bulunduğunuzu görmek, o kişi hakkında düşmanlık beslediğinize ve bunun da Allah (C.C.) yanında büyük bir günah olduğuna işarettir.

ZAMPARA
Rüyada kadınlara düşkün zamparalık yapan bir kimseyi görmeniz, bir kimse tarafından iftiraya uğrayarak başınızın derde gireceğine, fakat sonradan mesele aydınlanarak bu suçtan kurtulacağınıza işarettir

ZAR
Rüyada zar oynadığınızı görmek, eğer bu oyunda kazanıyorsanız, büyük bir kaybınız olacağına; kaybediyorsanız, arkadaşlarınız tarafından çekiştirildiğinize işaret eder. Bir rivayete göre, zar oynadığınızı görmek, malının elinden çıkacağına da yorumlanır.

ZARARA UĞRAMAK
Rüyadaki zarar ve ziyan insanın işlediği günahtır.

ZARF
Rüyada zarf görmek, maksada ulaşmaya ve sırlarınızın yakınlarınız tarafından öğrenilip açığa kavuşmasına işarettir. Mektup zarfladığınızı görmek, önemli ve sevindirici haberler almaya yorulur. Zarftan mektup çıkarmak ise uzaktan birinin sizden haber beklediğine işarettir.

ZAYIFLIK
Rüyada hissedilen zayıflık kuvvettir. Bundan dolayı rüyada zayıf olduğunu gören kimse kuvvetlenir.

ZEBUR
Rüyada Davut (A.S.)’a nail olan Zebur’u görmek, ölü üzerine ağlamaya, tövbe ve Allah korkusuna, ibadete, kalpleri birleştirmeye, neşe verici şeylerden zevk almaya, doğru olmayan garip haberleri işitmeye ve okumaya yada hitabete kavuşmaya yorumlanır.

ZEHİR
Rüyada zehir görmek, mala yorumlanır. Bundan dolayı bir kimse rüyada kendisine zehir içirildiğini ve vücudunda şiş peyda olduğunu ve şişin iltihaplandığını görse, meydana çıkan şiş miktarınca o kimseye mal gelir. Eğer vücudunda şiş görmezse, o şahıs sıkıntı, keder ve üzüntüye düşer.

ZEHİRİ GİDEREN İLAÇ
Rüyada bu ilacı görmek, korkudan emin olmaya yorumlanır.

ZEKAT VERMAK
Rüyada zekat vermek, malın artmasına yorumlanır. Bundan dolayı malının zekatını verdiğini gören kimsenin o sene içerisinde malı çoğalır. Mal sahibi kimsenin rüyada zekatını vermesi, hayra ve düşmandan korunmasına yorumlanır. Zekat vermek, borcu ödemeye de yorumlanır. Zekat fayda, rahat, makamın yükselmesi ve belaların defedilmesine yorumlanır. Bir kimse rüyada fitresini verdiğini görse, o kimse namaz ve tesbihi çok yapar, üzerinde borç varsa borcunu öder. O sene bir içerisinde ona hastalık isabet etmez.

ZEKERİYA (A.S .)
Rüyada Zekeriya (A.S.)’ı gören, Allah-u Teala ona ihtiyarlığı zamanında efendi ve salih bir evlat verir ve rüya sahibinin eşini ıslah eder.

ZEMİN KAT
Bir binanın zemin katında bulunduğunuzu görmek, çok heyecanlı ve evhamlı olmanız yüzünden bazen kötü durumlarda kaldığınıza, bazen de çok kritik duruma düşmenize sebep olduğuna yorumlanır

ZEMZEM
Bir kimse rüyada zemzem içtiğini görse, dert ve hastalıklardan şifa bulur. Özellikle, zemzemi mal kazanmak yahut ilim öğrenmek gibi muayyen bir husus için içerse o kimse o mal veya o ilme kavuşur.

ZENCEFİL
Rüyada zencefil görmek keder ve sıkıntıyla tabir olunur. Sirin’e göre, rüyasında zencefil yediğini gören hasta olur ve sonunda ölür. Zencefil sattığını veya birine verdiğini görmek kederden ve sıkıntıdan kurtulmaya işaret eder.

ZENCİ
Rüyada zenci bir kimseyi görmek, aydınlık günlerin çok yakında olduğunu ve sıkıntılarınızın geçmek üzere bulunduğunu gösterir.

ZENGİN
Rüyada zengin olmak, fakirliğe yorumlanır. Bundan dolayı rüyada zenginleştiğini gören kimse, fakir veya kanaat sahibi olur. Zira kanaat zenginlik, zenginlik ise kanaattir

ZERDALİ
Rüyada görülen zerdali, eğer mevsiminde olursa altınlara, mevsiminde olmazsa hastalığa yorumlanır. Rüyada mevsiminin dışında sarı bir zerdali yiyen kimsenin eline para geçer ve hastalıktan kurtulur. Rüyada meyveli veya meyvesiz bir ağacın dalını kırdığını gören kimse, yakını ve dostu olan bir kimse ile kavga eder. Rüyada zerdali ağacından bazı meyveler topladığını gören kimse, zengin bir kadınla evlenir. Rüyada zerdali görmek, eğer mevsiminde görülmüş ise, altın bir hediye alacağına, mevsiminde değilse, hastalığa, yeşil zerdali ise gümüş paraya işaret eder. Bir rivayete göre, rüyada zerdali görmek, kedere ve sıkıntıya yorumlanır. Rüyada zerdali alıp yediğini görmek, tatlı ise mala; ekşi ise, kedere ve düşmanlığa delalet eder. Rüyada yeşil bir zerdali yediğini gören bir sadaka alır. Hasta ise iyileşir. Sarı zerdali yediğini gören parasını hastalığa harcar.

ZEYBEK
Rüyada zeybek görmek veya bir zeybekle oyun oynamak, yakın bir zamanda akrabalarınızdan birinin düğününde bulunarak eğleneceğinizi gösterir

ZEYTİN
Rüyada görülen zeytin, mal ve eşyadır. Sarı zeytin, dinde üzüntü ve kederdir. Zeytin yaprağı, emniyet edilir sağlam bir şeye tutunmaya veya salih kimselere ya da insanların hayırlılarına yorumlanır. Zeytin kolay elde edilen rızka, sevinçle beraber bol geçime yorumlanır.

ZEYTİN AĞACI
Rüyada zeytin ağacı görmek iyidir. İlim ve berekete, akrabadan hayır ve menfaat görmeye işaret eder. Rüya sahibi eğer iyi bir kişi ise, zeytin ağacı görmek nimetin çoğalacağına işarettir. Zeytin ağacını satın aldığını gören hayır ve menfaate, berekete erer, bollukla kalır. Zeytin ağacı diktiğini görenin rızkı bol olur. Zeytin ağacına çıkmak, nimete sahip olmak demektir. Zeytin ağacından inmek ise nimeti elinden kaçırmakla yorumlanır. Kirmani’ye göre; rüyasında zeytin ağacının yapraklarından toplay ıp evine götürdüğünü görenin malı, mülkü çoğalır. Zeytin ağacını kestiğini veya devirdiğini gören kendi eliyle malını harcar. Zeytin ağacının kuruduğunu gören rızk darlığına uğrar. Zeytin ağacına su verdiğini veyahut kökünü kazıp kabarttığını gören, zengin olmak için ticarete başlar. Zeytin ağacının altında oturduğunu gören, kendi malını kendisi elinden çıkarır. Bazı yorumcular, zeytin ağacı, şerefli bir kadın yahut ileri reis olacak bir çocuktur, ya da yüksek bir mevkidir, dediler.

ZEYTİNYAĞI
Rüyada görülen zeytinyağı, rızk ve helal mal onunla yağlanan kimse için de şifadır.
Zeytinyağı ilim, bereket ve hidayet ve helal rızıktır.

ZIRH
Rüyada görülen zırh, düşmandan korunmaya yorumlanır. Bir kimse zırh dokuduğunu görse, kuvvetli bir yer yapar. Zırh, kuvvetli ve babasının yardımına koşan bir çocuktur. Zırh, korkudan emin olmaya, mal ve menfaate yorumlanır. Zırh kadın için örtü veya kendisini koruyan kocadır. Zırh devlet ve saltanata yorumlanır. Rüyada giyilen zırh, yardımcı erkek kardeşe, yahut şefkatli bir çocuğa yorumlanır

ZIRH YAPAN KİMSE
Rüyada zırh yapan kimseyi görmek, çetin ve müşkül işleri kolaylaştırmaya ve niyet ettiği şey hakkında meydana gelecek yumuşaklığa, bekar için evlenmeye yorumlanır.

ZIT ŞEYLER
Sağ olan bir kimsenin rüyada ölü olduğunu görmek, o kimsenin hayatta elde edeceği nasibidir. Ölü olan bir kimse, rüyada sağ görülse, o ölü ahirette büyük bir nasibe kavuşur.

ZİFT VE SİYAH BOYA
Rüyada zift ve siyah boya kaçınılacak şeylerden korunmaya ve ziyarete yorumlanır.

ZİKİR
Rüyada Allah (C.C.) Hazretleri’ni zikir eden kimseleri görmek veya bizzan anmak, işlerinde her zaman ve her hususta başarı kazanacağına, dualarının kabul edileceğine ve herkes tarafından itibar göreceğine delalet eder.

ZİLLET
Bir kimsenin rüyada kendisinin hor ve hakir olduğunu görmesi, o kimsenin aziz ve muzaffer olmasına yorumlanır.

ZİL
Zil çalmak hoş olmayan habere, boş yalan söze delalet eder. Rüyasında zil çaldığını gören kişi kötü söz söyler ve kötü iş yapar. Başka bir çalgının yanında zil de çalındığını görmek, o yer insanları için gam ve musibete işarettir. Bir zili kırdığını veya elinden attığını gören yalan söyler, tövbe eder

ZİMMET
Rüyasında zimmetine para geçirdiğini görmek, bir ortaklıktan dolay ı yap ılan bir ticaretten zarar edeceğine, fakat başka bir kazancı ile bu zararı telafi edeceğine işarettir.

ZİNA
Rüyada zina etmek hainliğe yorumlanır. Bundan dolayı bir kimse zina ettiğini görse, hainlik eder. Meçhul zina eden kadını görmek, hayırdır. Rüyada zina etmek hırsızlığa yorumlanır. Bir kimse tanıdığı birisinin hanımı ile zina ettiğini görse, o kimsenin malından bir şey alır. Zina eden bir kadınla zina ettiğini gören kimse, kötülüğe ve fitneye düşer.

ZİNCİR
Rüyada görülen zincir, ömrü uzun olan kadına ve helal mala yorumlanır. Bazen zincir, korkutulmaya yorumlanır. Zincir işlerin durgunluğuna ve çetinleşmesine yorumlanır. Zincirle bağlandığını gören kimse, üzüntü ve kedere düşer.

ZİNDAN
Rüyada zindan görmek, ömür kısalığına, salgın hastalığa, büyük bir felakete delalet eder.

ZİNDANCI
Rüyada zindancıyı görmek, kabirleri kazan kimseye yorumlanır.

ZİRAAT
Rüyada ziraatla uğraşmak, yatırımların çok kısa zamanda verimli olacağına, kazançlı bir işte çalışmaya, kazancın bol olacağına işaret eder.

ZİRVE
Bir kimse bir dağın zirvesinde olduğunu görerek uçurumdan bakarken bir ürperti duysa, ağır bir işe girerek yorgunluk duyar ve bünyesi sarsılır.

ZİYAFET
Rüyada ziyafet vermek, hayır üzerinde toplanmaya yorumlanır. Rüyada yüksekten ziyafet yemeklerini görmek, izzet, şeref, ferahlık, sünnet, düğün, müjde, hayır ve menfaat ile yorumlanır. Ziyafet sofrası kurulmuş ve her çeşit yemek konulmuş olduğu halde kimsenin sofraya oturmadığını görmek, hayır değildir. Kendisi için bir sofra kurulmuş olup birçok misafirlerin ondan yemekte olduklarını gören büyük bir memuriyete geçer, yahut halka hayrı ve hizmeti dokunur.

ZİYARET
Rüyada Peygamberimizi ziyaret, salih amellerle kendisinin Allah’a sevdirmeye, korkudan emin olmaya ve halkın büyüklerine yaklaşmaya, şanın yücelmesine, alim ve büyükleri sevmeye yorumlanır. Peygamberimizi görmek, bazen de hidayet ilmi ve olgunluğa yorumlanır.
Rüyada Beytü-l Mukaddesi ziyaret, berekete, ilimlere, harika sırlara muttali olmaya yorumlanır

ZORBA
Rüyada zorbalıkla size bir iş yaptırmak isteyen bir kimseyi görmek, bir iş gördürürken kendi fikrinizi ileri sürerek iddia etmenizin menfaatinize uygun olmadığına işarettir.

ZORLUK
Rüyanızda zor bir işi yapmayı yüklendiğinizi görmek, işlerinizde çok kolaylığa kavuşacağınıza ve her işin içinden umduğunuzdan daha erken ve daha başarılı çıkacağınıza işarettir

ZULÜM
Rüyada iktidar sahibi kimse tarafından yapılan zulmü görmek, mahvolmaya ve ülkelerin harap olmasına yorumlanır.Bazen de rüyada, ilim sahipleri veya Kur’an okumasını bilen kimseler tarafından yapılan zulmü görmek, Allah’ın affına yorumlanır. Bazı yorumcular, rüyada zalim olduğunu gören kimse, fakir olur, dediler.Rüyada yaptığı zulmü itiraf ettiğini gören kimse, Allah’a tövbe eder.

ZURNACI
Rüyada zurnacıyı görmek, ferahlığa, üzüntü, keder ve sıkıntıların gitmesine yorumlanır.

ZURNA, NEY, KAVAL
Rüyada bu çalgı aletlerini görmek, oyuna, hareket etmeye ve bozgunculuğa yorumlanır. Bazen ferahlık ve sevince yorumlanır. Zurna, ney ve kaval gibi şeyler, ölü üzerine ağlayan bir kadına yorumlanır. Rüyada bunları çaldığını ve parmaklarını onun delikleri üzerine koyduğunu gören kimse, Kur’an’ı ve onun manasını öğrenmeye ve Kur’anı okumaya çalışır.

ZÜHT
Rüyada züht halinde bulunmak kendisini halka sevdirmeye yorumlanır.

ZÜLFİKAR
Rüyada Hz.Ali’nin kullandığı rivayet edilen Zülfikar adındaki kılıcı görmek, mahkemede bir dava varsa kazanılacağına, hükümetteki bir işinin halledileceğine, düşmanlarına üstün geleceğine işaret eder.

ZÜMRÜT
Rüyada zümrüt görmek evlat, arkadaş ve mal ile yorumlanır. Kirmani’ye göre, rüyada zümrüt görmek din, mezhep ve güzellik ile yorumlanır. İri taneli ve sağlam zümrüt taşına sahip olduğunu gören, dinine bağlı olur. Helal maldan faydalanır. Birinin kendisine bir zümrüt taşı verdiğini gören o kişi yüzünden para kazanır.

ZÜLKARNEYN (A.S .)
Rüyada Zülkarneyn (A.S.)’ı görmek, büyük bir kimseye bir ihtiyacından dolayı şefaat etmeye ve onun ihtiyacını gidermeye yorumlanır.

ZÜLKİFL (AS)
Peygamberlerden Zülkifl (A.S.)’ı görmek, kefil olmaya ve rüya sahibinin üzerine alacağı emanete yorumlanır.

ZÜLÜF
Rüyada görülen zülüf, onu taşıyan için mübarek erkek çocuktur. Zülüfü başında gören kimse için maldır.Kadının rüyada zülüf ve saçlarını örmesi, onun reis bir çocuk doğurmasına ve senenin ucuzluk ve bolluğuna yorumlanır.Kadının saçlarını halka göstermesi onun için rezalet ve rüsvaylıktır. Kadının saçının siyahlığı, kocasının halinin güzelliğine ve kocası yanında olan kıymetine yorumlanır.

ZÜMRÜT
Rüyada zümrüt görmek, şehit olmaya, cennet köşklerine girmeyi gerektiren işler yapmaya yorumlanır.

ZÜRAFA
Rüyada zürafayı görmekle hayır yoktur. Çünkü bu hayvan, mal hakkında afete yorumlanır. Bazen bu hayvanı görmek, gebe kadına yahut yöneldiği taraftan meydana gelecek garip haberlere vakıf olmaya yorumlanır. Zürafa kocasına itaat etmeyen hanım ile de yorumlanır.

Yorum ekle

Abone olmak için kaydolun

Marmaraereğlisi TEKİRDAĞ
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
Bu site "reCAPTCHA" ve "Google" tarafından korunmaktadır. | Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları
© 2024 | Tüm hakları bunubiliyormuydunuz.com' a aittir.